• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Prestaţii în cazul accidentului de muncă sau bolii profesionale   /  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

  În urma producerii accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale, persoanele asigurate beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă, în temeiul art.14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756 - XIV din 24.12.1999.

  Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă în urma accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Pentru perioada, în care se suprapune venitul asigurat (salariul) cu indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă în urma accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale, se achită salariul şi nu indemnizaţia.

  Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100% din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.

  În situaţia în care asiguratul a fost încadrat într-un grad de dizabilitate până la expirarea termenului de 180 de zile, indemnizaţia se va acorda până la data în care s-a emis decizia cu privire la încadrarea într-un grad de dizabilitate.

   

   

  Întru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă beneficiarii din sistemul public de asigurări sociale sunt obligaţi să prezinte următoarele acte:

  - procesul - verbal de cercetare a accidentului muncă (original sau autentificat cu ştampilă umedă a Inspectoratul de Stat al Muncii) sau încheierea consultativă eliberată de Consiliul republican pentru boli profesionale

  - certificatul de concediu medical (original)

  - buletinul de identitate (copie).

   

   

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, din mijloacele proprii, iar începând cu a 21-a zi calendaristică pentru zilele lucrătoare - din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

   Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de până la 180 de zile, în intervalul de un an, şi se calculează din prima zi de concediu medical. 

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY