• Home   /  Pensions   /  Old age pension

  Old age pension

  E-signature/mobile signature holders can apply for an old age pension online here.

   

  As of July 1, 2017, the retirement age shall be increased in accordance with the schedule set out in the table below:

  As of July 1

  Men

  Women

  2023

  63 years

  60 years 6 months

  2024

  63 years

  61 years 

  2025

  63 years

  61 years 6 months

  2026

  63 years

  62 years

  2027

  63 years

  62 years 6 months

  2028

  63 years

  63 years

  Note: The age is determined on the date of the application for pension entitlement

  As of July 1, 2017, for women who have given birth to and brought up to the age of 8 years five or more children, the standard retirement ages as set out in the table below apply, reduced by 3 years.

   

  For persons who have completed at least 10 full years of contribution period in special working conditions for both men and women, the standard retirement age established in art. 41 par. (1) of the Law no. 156-XIV of 14.10.1998 on the public pension system is reduced according to the table:

  Period of contribution completed under special working conditions (years completed)

  Reducing the standard
  retirement age set out in table 2

  10

  5 years

  11

  5 years 6 months

  12

  years

  13

  6 years 6 months

  14

  years

  15

  7 years 6 months

  16

  years

  17

  8 years 6 months

  18

  years

  19

  9 years 6 months

  20 de ani şi mai mult

  10 years

  The list of jobs with special conditions, under which the old age pension is granted on advantageous conditions, as well as the way of application of this list is approved by Government Decision no. 256 of 27.03.2018.

  the required contribution period:

  for full pension

   

  As of July 1, 2017, the full contribution period shall be increased according to the schedule set out in the table. 

  As of July 1

  Full contribution period

  Men

  Women

  2022

  34 years

  33 years

  2023

  34 years

  33 years 6 months

  2024

  34 years

  34 years

  For the granting of an old age pension under advantageous conditions, a special qualifying period of at least 10 years is established for both men and women, completed under special working conditions, subject to the completion of a full contribution period as set out in the table.

  for incomplete pension:  

  -  at least 15 years for men and women

  1. buletinul de identitate (în original şi copie);
  2. carnetul de muncă (în original), сopia se prezintă dacă carnetul de muncă nu a fost scanat;
  3. alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
  4. diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de  01.01.1999) (în original şi copie);
  5. livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar;
  6. documente ce confirmă perioada de îngrijire a unui invalid de grupa I sau a unui bătrân ce a atins vârsta de 75 de  ani (până la data de 01.01.1999);
  7. alte acte după caz.

   

   

  1. Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată; 
  2. În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;
  3. Termenul de examinare - 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

  Depunerea oline a cererii de reexaminare a pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limită de vârstă o puteți face aici.

  Cînd poate fi reexaminat cuantumul pensiei

  Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:

  a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie;

  b) transferării la altă categorie de pensie.

  c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

  Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie până la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.

  Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/ pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor din Legea nr. 156/1998 este mai mare decât pensia aflată în plată.

  Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite până la 1 ianuarie 2019, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, conform eșalonării

  Pensiile stabilite/ reexaminate până la 1 ianuarie 1999

  2019 - de la 15 ani

  2020 (1 ianuarie) - până la 15 ani

  Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2019

  2020 (1 iulie) - de la 10 ani 

  2021 (1 ianuarie) - de la 7 până la 10 ani

  2022 (1 ianuarie) - de la 5 până la 7 ani

  2023 (1 ianuarie) - de la 2 până la 5 ani 

  Modul de depunere a cererii / termenul de examinare / actele necesare

  Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă se depune la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, a tutorelui (curatorului) acesteia sau a reprezentantului desemnat prin procură, sau în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetăţeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  La cererea de reexaminare a pensiei depusă la CTAS se anexează următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului;

  - carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine cu privire la angajare/eliberare, certificate de salariu);

  - alte acte după caz.

  În cazul depunerii cererii de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetăţeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pensia se reexaminează în baza datelor din contul personal al asiguratului.

  Reexaminarea pensiei sau respingerea cererii de reexaminare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

  Decizia cu privire la respingerea cererii de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Arrow Prev

             

              

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY