• Prima   /  Mass-media   /  Întrebări frecvente   /  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

    Cine poate beneficia de indemnizaţie de maternitate?

  Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Soția se consideră la întreținerea soțului asigurat dacă, la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii sau nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

    Care sunt indemnizaţiile adresate familiilor cu copii?

  Indemnizaţia unică la naşterea copilului, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului și indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

   

    În ce cazuri se acceptă cererea depusă online?

  Cererea pentru stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii depusă în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.gov.md) se acceptă în cazul în care solicitantul și copilul sînt înregistrați în Registrul de stat al populației şi se confirmă relația de rudenie între solicitant și copil în baza informației din Registrul de stat al populației.

    De ce apar erori la depunerea cererii online?

  În cazul în care la depunerea cererii electronice pentru stabilirea indemnizaţiilor, în Registrul de stat al populaţiei lipsesc ori sunt insuficiente date despre solicitant şi/sau copil (datele copilului, viza de domiciliu/reşedinţă, relaţia de rudenie etc.), cererea nu se acceptă.

    Cum înțelegem că depunerea online a cererii a eșuat?

  În cazul în care cererea se înregistrează în Sistemul informaţional “Protecţia Socială” cu eroare, la ecran se reflectă mesajul respectiv.

   

    În ce cazuri cererii i se atribuie statut cu eroare ?

   

  Cererii i se atribuie statut cu eroare în următoarele cazuri:

   

  Cazul

  Mesajul vizualizat la ecran

  Solicitantul de indemnizaţie nu deţine codul personal de asigurări sociale (CPAS) în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. 

  Nu deţineţi codul personal de asigurări sociale (CPAS). Codul CPAS va fi atribuit de către CNAS în termen de până la 10 zile lucrătoare, după care depuneți repetat cererea electronică. 

  În Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nu este confirmat stagiul necesar de cotizare în cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei paternale.

  Stagiu necesar de cotizare pentru tipul de indemnizaţie selectat nu este confirmat.

  În sistemul informaţional „Protecţia Socială” există decizie de stabilire pentru acelaşi copil pentru indemnizaţia solicitată.

  Pentru acest copil indemnizaţia solicitată este deja stabilită.

  Indemnizaţia unică la naşterea copilului este solicitată de către altă persoană decât mama copilului.

  Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte numai mamei copilului.

  Lipseşte data acordării concediului pentru îngrijirea copilului în cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului.

  Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei prevăzut de legislaţie este depăşit.

  Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei respective este depăşit.

  Concediul pentru îngrijirea copilului este acordat până la finisarea concediului de maternitate.

  Data acordării concediului pentru îngrijirea copilului prezentată la CNAS este mai mică decât data expirării concediului de maternitate.

  La depunerea repetată a cererii pentru stabilirea aceluiaşi tip de indemnizaţie.

  Cererea Dvs a fost deja procesată.

  Indemnizaţia paternală este solicitată de către altă persoană decât tatăl copilului.

  Indemnizaţia paternala se stabileşte numai tatălui copilului.

  În cazul în care este solicitată stabilirea indemnizaţiei paternale, iar în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale lipseşte un venit asigurat la unitatea de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.

  Lipseşte un venit asigurat realizat la locul de muncă de bază pentru perioada luată în calcul. Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind venitul asigurat. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind venitul asigurat.

  Lipseşte data acordării concediului paternal în cazul solicitării indemnizaţiei paternale.

  Lipseşte perioada acordării concediului paternal. Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind data acordării concediului paternal. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind acordarea concediului paternal.

  Termenul de acordare a concediului paternal depăşeşte 12 luni de la data naşterii copilului.

  Data acordării concediului paternal depăşeşte 12 luni de la data naşterii copilului.

  Data acordării concediului pentru îngrijirea copilului coincide cu data nașterii copilului

  Concediul pentru îngrijirea copilului poate fi acordat după expirarea concediului postnatal. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru reflectarea corectă a datelor privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.

    Cum poate fi verificat statutul cererii?

  Statutul cererii depuse electronic poate fi verificat accesând modulul Verifică statutul din compartimentul “e-Cerere indemnizaţii” pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

    Care este lista statuturilor cererii (înregistrată/neînregistrată, aprobată/neaprobată)?

  Cererea depusă în mod electronic poate avea următoarele statuturi afișate pe ecran:

   

  Cererea a fost acceptată şi aprobată. Vă adresaţi la prestatorul serviciilor de plată desemnat

  în cazul acceptării datelor şi aprobării deciziei de stabilire a indemnizaţiei solicitate

  Cererea este în curs de prelucrare

  cererea depusă de solicitant este în curs de examinare pentru luarea deciziei

  Cererea nu poate fi examinată

  cererea nu poate fi acceptată spre examinare din motivul lipsei datelor necesare pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

  Cererea nu există

  în urma introducerii datelor nu este găsit nici un rezultat, din motiv că nu a fost acceptată cererea

  Nu poate fi determinat statutul solicitantului (persoană asigurată/neasigurată). Adresaţi-vă la casa teritorială.

  în cazul în care specialistul nu poate determina statutul solicitantului indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii la prelucrarea cererii pentru stabilirea indemnizaţiei solicitate

  Nu poate fi determinată data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.

  în cazul prezentării incorecte a datelor cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului de către angajator

  Angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind data acordării concediului pentru îngrijirea copilului/concediului paternal. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru prezentarea datelor privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului/concediului paternal.

  în cazul în care datele cu privire la concediul pentru îngrijirea copilului/concediul paternal nu sunt prezentate de către angajator pe parcursul a 30 de zile de la data depunerii cererii

  Deoarece angajatorul nu a prezentat la CNAS informaţia privind data acordării concediului pentru îngrijirea copilului în timp de 30 de zile de la data depunerii cererii, depune-ţi repetat cererea pentru stabilirea indemnizaţiei solicitate

  în cazul în care datele cu privire la concediul pentru îngrijirea copilului nu sunt prezentate de către angajator în timp de 30 de zile de la data depunerii cererii

  Concediul pentru îngrijirea copilului poate fi acordat după expirarea concediului postnatal. Adresaţi-vă la locul de muncă pentru reflectarea corectă a datelor privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului.

  în cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului coincide cu data nașterii copilului

    Care sunt actele necesare pentru stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, în caz de depunere a cererii la CTAS?

  În cazul depunerii cererii pentru stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii la Сasa Teritorială de Asigurări Sociale se anexează următoarele acte:

  -         actul de identitate al solicitantului indemnizației, în original și în copie;

  -         certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător, în original și în copie;

  -         după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în câmpul muncii, în original;

  -         alte acte, după caz.

    Care sunt actele necesare pentru stabilirea indemnizației paternale, în caz de depunere a cererii la CTAS?

  Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale în cazul depunerii cererii la Casa Teritorială se prezintă următoarele acte:

  -         actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;

  -         certificatul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice, în original şi în copie;

  -         după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitățile în care desfășoară activități.

    Care sunt opțiunile prevăzute la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creșterea copilului?

  Persoana asigurată care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități, are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform următoarelor opțiuni:

  a)   de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului.

  b)  de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 24 luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 24 de luni de concediu şi până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

  c)   de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 12 luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 12 luni de concediu şi până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

    Care sunt cuantumurile indemnizaţiei lunare pentru creșterea copilului?

  În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii până la împlinirea vârstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei va constitui 30% din baza de calcul, de la data acordării concediului până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei).

  În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii pentru o perioadă de 24 luni, cuantumul indemnizaţiei va constitui:

  - 60% din baza de calcul, de la data acordării concediului pentru 12 luni, dar nu mai puţin decît cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (1480 lei);

  - 30% din baza de calcul pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puţin decît cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei).

  În cazul solicitării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului conform opţiunii pentru o perioadă de 12 luni, cuantumul indemnizaţiei va constitui 90% din baza de calcul, de la data acordării concediului pentru 12 luni, dar nu mai puţin decît cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (2 220 lei).

    Care este baza de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creșterea copilului?

   

  Baza de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul. 

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY