<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> https://cnas.gov.md/ 27.09.2022 ro https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2022 https://cnas.gov.md/Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale // Anunțuri]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=690&id=6010&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Anunturi/Anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarire-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotaririi-Guvernului-nr2302020-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 26.09.2022 14:14 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 precizat <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 precizat // Subprograme BASS]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=6009&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2022-precizat/ 26.09.2022 05:18 La CNAS a avut loc o ședința de lucru în format online cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale a Republicii Belarus <![CDATA[La CNAS a avut loc o ședința de lucru în format online cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale a Republicii Belarus // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6008&t=/Mass-media/Noutati/La-CNAS-a-avut-loc-o-edinta-de-lucru-in-format-online-cu-reprezentantii-Ministerului-Muncii-i-Protectiei-Sociale-a-Republicii-Belarus/ Astăzi, 22 septembrie, s-a desfășurat ședința de lucru în format online a reprezentanților Casei Naționale de Asigurări Sociale și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale a Republicii Belarus. În timpul ședinței de lucru au fost discutate subiecte privind implementarea și interpretarea ]]> 22.09.2022 05:24 A fost finanţată a treia tranșă a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă <![CDATA[A fost finanţată a treia tranșă a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6007&t=/Mass-media/Noutati/A-fost-finantata-a-treia-trana-a-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că astăzi, conform graficului stabilit, a fost finanțată ultima tranșă de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă în luna septembrie, în valoare de peste 15 milioane lei. Menţionăm că, pentru a ridica banii, beneficiarii urmează să se ]]> 21.09.2022 10:38 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS! <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS! // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6005&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 26 septembrie 2022 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la ]]> 20.09.2022 14:13 În atenția instituțiilor mass-media și a altor entități interesate de date statistice, furnizate de CNAS! <![CDATA[În atenția instituțiilor mass-media și a altor entități interesate de date statistice, furnizate de CNAS! // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6004&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-institutiilor-mass-media-i-a-altor-entitati-interesate-de-date-statistice-furnizate-de-CNAS/ Pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md reprezintă o sursă sigură și comodă de informații din domeniul prestațiilor sociale. Continuăm să aducem urmăritorii paginii oficiale mai aproape de această sursă și să-i ghidăm în procesul de utilizare a sait-ului.  De ]]> 20.09.2022 11:08 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2022 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2022 // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6003&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-8-luni-ale-anului-2022/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 8 luni ale anului 2022, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 22207,4 mil. lei sau 67,2% din planul anual precizat ]]> 19.09.2022 05:38 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 septembrie 2022 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 septembrie 2022 // Rapoarte lunare operative]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=6002&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-01-septembrie-2022/ 19.09.2022 05:34 Au fost finanțate indemnizaţiile de maternitate <![CDATA[Au fost finanțate indemnizaţiile de maternitate // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6001&t=/Mass-media/Noutati/Au-fost-finantate-indemnizatiile-de-maternitate/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează despre efectuarea finanţării indemnizațiilor de maternitate destinate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, conform graficului stabilit pentru luna septembrie. În luna curentă valoarea totală a prestaţiei sociale respective constituie 61 mln.lei, iar ]]> 16.09.2022 11:20 Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației <![CDATA[Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=6000&t=/Mass-media/Noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-prilejul-Zilei-lucratorului-din-sfera-protectiei-sociale-a-populatiei/ Astăzi este o zi semnificativă pentru Casa Națională de Asigurări Sociale - noi celebrăm Ziua profesională a lucrătorului în domeniul protecției sociale a populației, 21 de ani de muncă asiduă, excelență și perseverență.  Pe parcursul anilor de activitate am obținut o ]]> 16.09.2022 05:02 Indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă – finanțate! <![CDATA[Indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă – finanțate! // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5999&t=/Mass-media/Noutati/Indemnizatiile-de-incapacitate-temporara-de-munca-finantate/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că astăzi, conform graficului stabilit, a fost finanțată a doua tranșă de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna septembrie curent. Reamintim că, pe pagina web oficială www.cnas.gov.md puteți obține informații referitor la modul de stabilire, condițiile ]]> 15.09.2022 11:13 CNAS: A fost executată finanțarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii <![CDATA[CNAS: A fost executată finanțarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5998&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-A-fost-executata-finantarea-indemnizatiilor-adresate-familiilor-cu-copii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat astăzi, 13 septembrie, finanţarea indemnizaţiilor destinate familiilor cu copii în valoare totală de peste 200 mln. lei. Astfel, în conformitate cu graficul finanțării prestaţiilor sociale pentru luna septembrie au fost finanţate indemnizațiile unice la ]]> 13.09.2022 12:08 Totalizarea rezultatelor Campaniei de informare “Pensiile în Republica Moldova – fii informat!” <![CDATA[Totalizarea rezultatelor Campaniei de informare “Pensiile în Republica Moldova – fii informat!” // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5997&t=/Mass-media/Noutati/Totalizarea-rezultatelor-Campaniei-de-informare-Pensiile-in-Republica-Moldova-fii-informat/ În perioada 20 mai - 31 august 2022 Casa Națională de Asigurări Sociale a desfășurat Campania de informare cu genericul "Pensiile în Republica Moldova - fii informat!". Pe parcursul campaniei în toate raioanele țării au fost desfășurate 590 de evenimente de ]]> 09.09.2022 09:04 Important! În atenția beneficiarilor de lucrări pentru care zilierii exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional <![CDATA[Important! În atenția beneficiarilor de lucrări pentru care zilierii exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5995&t=/Mass-media/Noutati/Important-In-atentia-beneficiarilor-de-lucrari-pentru-care-zilierii-exercita-activitati-necalificate-cu-caracter-ocazional/ În urma analizei indicatorilor din Dările de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurări sociale obligatorii de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) prezentate de către plătitorii de contribuții ]]> 09.09.2022 04:52 A fost executată finanţarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă <![CDATA[A fost executată finanţarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5994&t=/Mass-media/Noutati/A-fost-executata-finantarea-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că astăzi, 8 septembrie, conform graficului stabilit, a fost finanțată prima tranșă de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna septembrie curent,  în valoare de 32,1 milioane lei, destinată pentru 14254 beneficiari. Reamintim că, pe pagina ]]> 08.09.2022 08:54 Fii informat, mai aproape de surse ! <![CDATA[Fii informat, mai aproape de surse ! // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5993&t=/Mass-media/Noutati/Fii-informat-mai-aproape-de-surse/ Pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md reprezintă o sursă sigură și comodă de informații din domeniul prestațiilor sociale. Continuăm să aducem urmăritorii paginii oficiale mai aproape de această sursă și să-i ghidăm în procesul de utilizare a sait-ului www.cnas.gov.md. Deoarece pe lângă ]]> 07.09.2022 11:34 Modificări în legislație aferente stabilirii cuantumului minim lunar a contribuțiilor de stat obligatorii datorate de angajator și a bazei de calcul <![CDATA[Modificări în legislație aferente stabilirii cuantumului minim lunar a contribuțiilor de stat obligatorii datorate de angajator și a bazei de calcul // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5992&t=/Mass-media/Noutati/Modificari-in-legislatie-aferente-stabilirii-cuantumului-minim-lunar-a-contributiilor-de-stat-obligatorii-datorate-de-angajator-i-a-bazei-de-calcul/ Casa Națională de Asigurări Sociale aduce la cunoștință că, în Monitorul Oficial din 02 septembrie curent a fost publicată Legea nr. 259 din 26 august 2022 pentru modificarea unor acte normative. Legea menționată vine cu modificări la Legea nr.242/2022 prin ]]> 06.09.2022 05:10 În atenţia plătitorilor de contribuţii <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5990&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale atenţionează reprezentanţii entităţilor economice despre importanţa declarării corecte a  datelor personale ale angajaţilor  prin intermediul rapoartelor aferente asigurărilor sociale de stat. Urmare a prelucrării datelor din Dările de seamă IPC 21 şi Informaţiei IRM 19 pentru ]]> 02.09.2022 12:19 CNAS anunță: au fost finanţate pensiile şi alocaţiile sociale pentru deţinătorii de carduri bancare <![CDATA[CNAS anunță: au fost finanţate pensiile şi alocaţiile sociale pentru deţinătorii de carduri bancare // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5989&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-anunta-au-fost-finantate-pensiile-si-alocatiile-sociale-pentru-detinatorii-de-carduri-bancare/ Casa Națională de Asigurări Sociale informează beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale care sunt deținători de carduri bancare, despre efectuarea finanțării prestațiilor menționate, pentru luna septembrie. Finanțarea s-a executat în conformitate cu graficul stabilit, iar valoarea transferului depășește 1,3 miliarde lei. Reamintim ]]> 02.09.2022 09:39 Au intrat în vigoare unele modificări legislative cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii <![CDATA[Au intrat în vigoare unele modificări legislative cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5988&t=/Mass-media/Noutati/Au-intrat-in-vigoare-unele-modificari-legislative-cu-privire-la-indemnizatiile-adresate-familiilor-cu-copii/ Astăzi, 1 septembrie 2022 au intrat în vigoare unele modificări legislative ce țin de acordarea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Astfel, persoana asigurată care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unitățile ]]> 01.09.2022 04:57 Felicitări cu prilejul Zilei Limbii Române! <![CDATA[Felicitări cu prilejul Zilei Limbii Române! // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5987&t=/Mass-media/Noutati/Felicitari-cu-prilejul-Zilei-Limbii-Romane/ ]]> 31.08.2022 04:39 CNAS începe finanțarea prestațiilor sociale pentru luna septembrie <![CDATA[CNAS începe finanțarea prestațiilor sociale pentru luna septembrie // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5985&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-incepe-finantarea-prestatiilor-sociale-pentru-luna-septembrie/ Astăzi, 30 august, Casa Naţională de Asigurări Sociale începe finanțarea prestațiilor sociale conform graficului stabilit pentru luna septembrie. Astfel, a fost finanțată prima tranşă a pensiilor şi alocaţiilor sociale în valoare de 73 milioane lei. Reamintim că, plata tuturor tipurilor de ]]> 30.08.2022 10:12 Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova <![CDATA[Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5984&t=/Mass-media/Noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-prilejul-Zilei-Independentei-Republicii-Moldova/ Stimați concetățeni, Ziua Independenței Republicii Moldova este sărbătoarea care are menirea să ne amintească de Independență - unul din pilonii statului moldovenesc modern care în condițiile regionale actuale capătă o importanța primordială. Odată cu independența, statul Republica Moldova a obținut recunoașterea ]]> 27.08.2022 04:14 Graficul finanțării unor prestații sociale în luna septembrie <![CDATA[Graficul finanțării unor prestații sociale în luna septembrie // Noutăţi]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5983&t=/Mass-media/Noutati/Graficul-finantarii-unor-prestatii-sociale-in-luna-septembrie/ Casa Naţională de Asigurări Sociale, urmare adresărilor parvenite din partea cetățenilor, informează despre graficul finanțării unor prestații sociale în luna septembrie. Astfel, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, indemnizațiile pentru creşterea ]]> 26.08.2022 13:20 Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9019) <![CDATA[Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9019) // Rapoarte periodice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5982&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072022-9019/ 26.08.2022 11:48 Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9011) <![CDATA[Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9011) // Rapoarte periodice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5980&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072022-9011/ 26.08.2022 11:47 Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9012) <![CDATA[Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9012) // Rapoarte periodice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5981&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072022-9012/ 26.08.2022 11:47 Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9008) <![CDATA[Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9008) // Rapoarte periodice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5978&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072022-9008/ 26.08.2022 11:46 Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9010) <![CDATA[Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9010) // Rapoarte periodice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5979&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072022-9010/ 26.08.2022 11:46 Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9004) <![CDATA[Raport de performanță la situația de 01.07.2022 (9004) // Rapoarte periodice]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=625&id=5975&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-periodice/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01072022-9004/ 26.08.2022 11:45