print
În atenţia familiilor cu copii
29.12.2023 24936 Accesări  

Începând cu 1 ianuarie 2024 intră în vigoare modificările operate în cadrul normativ, prin care se simplifică procesul de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului pînă la vârsta de 3 ani, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, din oficiu, mamei, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizației – tatălui, în baza datelor privind naşterea copilului disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără necesitatea depunerii cererii la casa teritorială de asigurări sociale sau în mod electronic.

Menţionăm, că începând cu 1 ianuarie 2024 indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se stabileşte unuia dintre părinții asigurați fără condiția aflării în concediu pentru îngrijire a copilului. Totodată, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la 3 ani se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei. 

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova