• Prima   /  Mass-media   /  Întrebări frecvente   /  Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă

  Cine are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă?

  Cine are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă?
  Cine acordă indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă?
  În ce bază stabileşte CNAS indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă?
  În ce bază stabileşte angajatorul indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate?
  Care sunt condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor?
  Confirmarea stagiului de 3 ani în total sau de 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii?
  Are dreptul persoana la indemnizaţie în cazul în care îşi pierde personal capacitatea de muncă, dar care şi-a reluat activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului ?
  Care este modalitatea de calculare a numărului de zile de incapacitate temporară de muncă din contul angajatorului pe parcursul unui an calenaristic, în cazul în care prima zi de concediu medical s-a suprapus cu activitatea de muncă şi s-a achitat salariu?
  Care este modalitatea de calculare a primelor 5 zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, în cazul în care prima zi de incapacitate se suprapune cu activitatea de muncă?
  Care este actul normativ care se aplică la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele 5 zile de incapacitate, stabilite din contul angajatorului, în cazul lipsei salariului în perioada luată în calcul?
  Cum poate fi verificat statutul certificatului medical?
  Ce mesaje apar la verificarea statutului certificatului medical?
  Care este cauza refuzului în stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă?
  Care sunt motivele refuzului în stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă?
  Care este termenul de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă?

  Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă îl au:
  - asiguraţii sistemului public de asigurări sociale;
  - şomerii/ele care beneficiază de ajutor de şomaj cu domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova.

  Asiguraţii au dreptul la incapacitate temporară de muncă cu condiţia:
  a) confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;

  b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  Şomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare necesar, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY