• Certificat de viaţă

    Certificatul de viață se consideră valabil în cazul în care este semnat de beneficiar, autentificat de către instituţia competentă/autoritatea de pe teritoriul statului de domiciliu/reşedinţă, precum și expediat în original de către solicitant sau prin intermediul instituției competente. Certificatul de viață expediat în copie prin intermediul instituției competente a celuilalt stat contractant se consideră valabil.

    În cazul în care beneficiarul de prestaţie socială acordată de instituţia competentă a celuilalt stat contractant are domiciliul/reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova şi este obligat de a transmite Certificatul de viaţă instituţiei care efectuează plata, la solicitarea acestuia, specialiştii Direcţiei pensii externe sau specialiştii CTAS certifică că Certificatul de viaţă a fost semnat personal de beneficiar, îl transmit spre semnare conducerii CNAS/CTAS şi aplică ştampilă.

    Pensia se plătește de la data depunerii cererii pentru 12 luni, la expirarea cărora beneficiarul are obligația să prezinte personal sau să transmită în adresa CNAS Certificatul de viață, completând formularul convenit între părți, la fiecare 12 luni de la data semnării și autentificării acestuia. În cazul lipsei formularului convenit între cele două state contractante se completează un Certificat de viață, conform Anexei nr.10 la Instrucţiunea cu privire la aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite Certificatul de viață conform prevederilor Instrucţiunii cu privire la aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.

    După prezentarea sau transmiterea Certificatului de viață, plata pensiei se reia de la data suspendării, pe o perioadă de 12 luni din data semnării și autentificării acestuia.  

     

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY