• Prima   /  Cadrul juridic   /  Acte normative interne   /  Ordine  /  Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare

  Ordin nr. 621-A din 19.12.2007 cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor de completare

   24.08.2009    5522 Accesări    

  * * *

  Aprobat:

  Casa Naţională

  de Asigurări Sociale

  ____________M.Borta

  (semnătura)

   

  nr.621-A din 19 decembrie 2007

  Înregistrat:

  Ministerul Justiţiei

  al Republicii Moldova

  ___________V.Pîrlog

  (semnătura)

   

  nr.265 din 26 martie 2008

   

  În scopul executării prevederilorart.5 şi 8 ale Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIVdin 8 iulie 1999, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.418 din 3 mai 2000"Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale însistemul public de asigurări sociale" cu referinţă la obligaţiacontribuabililor de a prezenta subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionalede Asigurări Sociale, în care se află la evidenţă, dări de seamă ce ţin de implementareaevidenţei individuale a contribuţiilor,

  ORDON:

  1. Se aprobă formularul dării de seamă REV 5"Declaraţia persoanei asigurate" (anexa nr.1) şi instrucţiunea decompletare (anexa nr.2).

  2. Se abrogă alineatele şase şi şapte pct. 1 şialineatele cinci şi şase pct.2 ale Ordinului nr.127-A din 6 aprilie 2006"Cu privire la aprobarea documentelor ce ţin de implementarea evidenţeiindividuale în sistemul public de asigurări sociale şi instrucţiunile lor decompletare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82,art.281).

  3. Despre prevederile prezentului ordin,subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale urmează săinformeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularul REV 5.

  4. Prezentul ordin întră în vigoare începînd cu 1ianuarie 2009.

   

  Anexa nr.1

  la Ordinul nr.621-A din 19 decembrie 2007

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY