• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2021

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2021

   17.11.2021    380 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 10 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 22568,4 mil. lei, sau 82,1% din planul anual stabilit de 27490,1 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 13089,1 mil. lei sau 80,4% din suma anuală prevăzută de 16284,9 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1675,8 mil. lei sau cu 14,7%.

  Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 236,8 mil. lei, din care partea majoră sau 232,7 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 9242,5 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 6402,4 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 79,2% din suma anuală prevăzută de 8088,9 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 234,0 mil. lei sau cu 3,8% mai mari;

  - 2840,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ce constituie 100% din planul anual precizat.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 22334,5 mil. lei sau 81,2% din planul anual stabilit de 27490,1 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune, a fost mai mare cu 2120,0 mil. lei sau cu 10,5%.

  În perioada de 10 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 233,9 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 noiembrie 2021 a constituit 234,3 mil. lei.

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY