• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Serviciul electronic „e-Cerere Eşalonarea penalităţii la BASS”.

  Serviciul electronic „e-Cerere Eşalonarea penalităţii la BASS”.

   29.01.2024    4245 Accesări    

  Casa Națională de Asigurări Sociale implementează continuu servicii electronice, destinate să economisească timpul şi resursele participanților la sistemul public de asigurări sociale. În acest scop, a implementat pentru plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat serviciul public electronic „e-Cerere Eşalonarea penalităţii la BASS ”.

  Serviciul dat reprezintă metoda electronică de comunicare dintre plătitorii de contribuţii la BASS şi Casa Naţională de Asigurări Sociale şi are drept obiectiv automatizarea procesului de solicitare  a eşalonării stingerii datoriilor la majorări de întârziere (penalităţi) şi încheierea acordului între Casa Naţională şi plătitor.

  În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) și alin. (6) al Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate și neachitate majorări de întârziere (penalități) pentru neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și nu au datorii la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a amenzilor pot beneficia, la solicitare, de eșalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalități) pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiția că transferă integral și în termen suma obligațiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

  Cererea electronică menționată poate fi depusă de toate categoriile de plătitori de contribuții la BASS cu utilizarea semnăturii electronice.

  Serviciul public electronic e-Cerere Eşalonarea penalităţii la BASS” poate fi accesat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md,  compartimentul „Servicii electronice”.

  La accesarea serviciului  electronic „e-Cerere Eşalonarea penalităţii la BASS” se efectuează redirecționarea la pagina de autentificare a portalului acces.cpas.md.

  Pentru depunerea cererii Eșalonare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităților) față de BASS este necesară parcurgerea următoarelor etape:

    Autentificarea pe portalul acces.cpas.md.

    Selectarea compartimentului „e-Cerere Plătitorii de contribuţii la BASS” din „Cabinetul personal”.

    Selectarea tipului cererii „e-Cerere Eșalonare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităților) față de BASS şi completarea acesteia.

    Semnarea electronică şi expedierea cererii.

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY