• Home   /  Media   /  News  /  Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2023

  Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2023

    Print
   15.09.2023    784 Views    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 8 luni ale anului 2023, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 26255,7 mil. lei, care constituie 67,9% din planul anual aprobat.

  Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 13836,7 mil. lei sau 65,4% din prevederile anuale, în creștere cu 1967,8 mil. lei (16,6%) fată de perioada similară a anului trecut.

  Alte venituri au fost încasate în sumă de 371,0 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 360,1 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 36,9%.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 12048,0 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care:

   - 7388,0 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 1081,0 mil. lei (17,1%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

  - 4660,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 75,6% din suma anuală aprobată.

  Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 25445,7 mil. lei sau 65,8% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 3933,9 mil. lei sau cu 18,3%.

  Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 8 luni ale anului s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 810,0 mil. lei.

  Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 septembrie 2023 a constituit 810,1 mil. lei.

   

   

   
Arrow Prev

             

              

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY