• Home   /  Media   /  News  /  Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2023

  Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 7 luni ale anului 2023

    Print
   15.08.2023    869 Views    

   

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 7 luni ale anului 2023, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 23001,6 mil. lei, care constituie 59,5% din planul anual aprobat.

  Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 12135,1 mil. lei sau 57,3% din prevederile anuale, în creștere cu 1735,9 mil. lei (16,7%) fată de perioada similară a anului trecut.

  Alte venituri au fost încasate în sumă de 325,0 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 316,7 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 38,4%.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 10541,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care:

   - 6456,4 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 854,4 mil. lei (15,3%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

  - 4085,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 66,2% din suma anuală aprobată.

  Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 22118,9 mil. lei sau 57,2% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 3344,8 mil. lei sau cu 17,8%.

  Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele 7 luni ale anului s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 882,7 mil. lei.

  Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 august 2023 a constituit 882,7 mil. lei.

   

   
Arrow Prev

             

              

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY