• Prima   /  Pensii   /  Pensie pentru limită de vârstă

  Pensie pentru limită de vârstă

   

  -          vârstă :  

                             bărbaţi - 62 ani

                             femei - 57 ani

   -      stagiu de cotizare necesar

                    pentru pensie completă    

                             bărbaţi - 33 ani

                             femei - 30 ani

                   pentru pensie incompletă 

                            cel puţin 15 ani pentru bărbaţi şi femei 

   

   

   

  1. buletinul de identitate;
  2. carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
  3. diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de  01.01.1999);
  4. livretul militar sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar ;
  5. documente ce confirmă perioada de îngrijire a unui invalid de grupa I sau a unui bătrân ce a atins vârsta de 75 de  ani (până la data de 01.01.1999);
  6. alte acte după caz.

   

   

  1. Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată; 
  2. În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;
  3. Termenul de examinare - 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next