• Prima   /  Pensii   /  Pensie pentru limită de vârstă

  Pensie pentru limită de vârstă

  vârsta:

  Începând cu 1 iulie 2017  se majorează  vârsta de pensionare conform eşalonării prevăzute în tabel:

   

  De la 1 iulie

  Vârsta standard de pensionare

  Bărbaţi

  Femei

  2017

  62 ani 4 luni

  57 ani 6 luni

  2018

  62 ani 8 luni

  58 ani

  2019

  63 ani

  58 ani 6 luni

  2020

  63 ani

  59 ani

  2021

  63 ani

  59 ani 6 luni

  2022

  63 ani

  60 ani

  2023

  63 ani

  60 ani 6 luni

  2024

  63 ani

  61 ani

  2025

  63 ani

  61 ani 6 luni

  2026

  63 ani

  62 ani

  2027

  63 ani

  62 ani 6 luni

  2028

  63 ani

  63 ani

   

  Notă:   Vârsta se determină la data adresării pentru realizarea dreptului la pensie

  De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut şi educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vârstele standard de pensionare conform tabelului, diminuate cu 3 ani.

   Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, vârsta standard de pensionare stabilită în art. 41 alin.(1) din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii se diminuează conform tabelului :

  Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă
  (ani împliniţi)

  Reducerea vârstei
  standard de pensionare
  prevăzute în tabelul nr.2

  10

  5 ani

  11

  5 ani 6 luni

  12

  6 ani

  13

  6 ani 6 luni

  14

  7 ani

  15

  7 ani 6 luni

  16

  8 ani

  17

  8 ani 6 luni

  18

  9 ani

  19

  9 ani 6 luni

  20 de ani şi mai mult

  10 ani

   

  Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste este aprobată prin Hotărârea   Guvernului Republicii Moldova nr. 256 din 27.03.2018.

  stagiul de cotizare necesar:

  pentru pensie completă

  Începând cu 1 iulie 2017, creste stagiul complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în tabel. 

  De la 1 iulie

  Stagiul complet de cotizare

  Bărbaţi

  Femei

  2017

  33 ani 6 luni

  30 ani 6 luni

  2018

  34 ani

  31 ani

  2019

  34 ani

  31 ani 6 luni

  2020

  34 ani

  32 ani

  2021

  34 ani

  32 ani 6 luni

  2022

  34 ani

  33 ani

  2023

  34 ani

  33 ani 6 luni

  2024

  34 ani

  34 ani

  Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase se stabileşte stagiul special de cel puţin 10 ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, realizat în condiţii deosebite de muncă, cu condiţia realizării unui stagiu complet de cotizare prevăzut în tabel.

  pentru pensie incompletă:  

  -  cel puţin 15 ani pentru bărbaţi şi femei

  1. buletinul de identitate (în original şi copie);
  2. carnetul de muncă (în original şi copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
  3. diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de  01.01.1999) (în original şi copie);
  4. livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar;
  5. documente ce confirmă perioada de îngrijire a unui invalid de grupa I sau a unui bătrân ce a atins vârsta de 75 de  ani (până la data de 01.01.1999);
  6. alte acte după caz.

   

   

  1. Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată; 
  2. În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;
  3. Termenul de examinare - 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY