<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 20.01.2020 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2020 http://www.cnas.md/Aspecte privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale aferente tichetelor de masa <![CDATA[Aspecte privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale aferente tichetelor de masa // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5121&t=/Mass-media/Noutati/Aspecte-privind-calcularea-contributiilor-de-asigurari-sociale-aferente-tichetelor-de-masa/ Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă  că prin Legea nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 279-280 din 06.09.2019) au fost operate modificări în anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 şi din tipurile de ]]> 17.01.2020 12:53 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 ianuarie 2020 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 ianuarie 2020 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5120&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-ianuarie-2020/ 17.01.2020 12:48 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 decembrie 2019 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 decembrie 2019 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5119&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-decembrie-2019/ 17.01.2020 12:47 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5118&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-anul-2019/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de  21748,3 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 mil. lei) la ]]> 17.01.2020 11:48 Contribuţiile la BASS pot fi achitate on-line <![CDATA[Contribuţiile la BASS pot fi achitate on-line // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5117&t=/Mass-media/Noutati/Contributiile-la-BASS-pot-fi-achitate-on-line/ Contribuţiile la BASS pot fi achitate on-line ]]> 16.01.2020 15:45 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5115&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-anul-2019/ 16.01.2020 13:16 Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2019 <![CDATA[Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2019 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=5114&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raport-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-pentru-anul-2019/ 16.01.2020 11:50 Raport cu privire la monitorizarea contractelor în trimestrul IV al anului 2019 <![CDATA[Raport cu privire la monitorizarea contractelor în trimestrul IV al anului 2019 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=5113&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raport-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-in-trimestrul-IV-al-anului-2019/ 16.01.2020 07:17 CNAS a efectuat transferurile pentru toate prestațiile sociale <![CDATA[CNAS a efectuat transferurile pentru toate prestațiile sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5112&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-efectuat-transferurile-pentru-toate-prestatiile-sociale/ au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale]]> 15.01.2020 14:11 Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.01.2020 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.01.2020 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5111&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01012020/ 15.01.2020 12:29 Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.01.2020 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.01.2020 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5110&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial-la-situatia-de-01012020/ 15.01.2020 12:27 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5109&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 15.01.2020 11:23 Subprogramele BASS pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5108&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-pentru-anul-2020/ 15.01.2020 11:21 Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (modificat şi completat prin Ordinul CNAS nr.4-A din 11.01.2020) <![CDATA[Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (modificat şi completat prin Ordinul CNAS nr.4-A din 11.01.2020) // Regulamente]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=459&id=5107&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Regulamente/Regulamentul-privind-evidenta-platitorilor-de-contributii-la-bugetul-asigurarilor-sociale-de-stat-modificat-si-completat-prin-Ordinul-CNAS-nr4-A-din-11012020/ 15.01.2020 09:14 Evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS <![CDATA[Evidenţa persoanelor fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură în calitate de plătitorii de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5106&t=/Mass-media/Noutati/Evidenta-persoanelor-fizice-care-exercita-activitati-in-domeniul-achizitiilor-de-produse-din-fitotehnie-sisau-horticultura-in-calitate-de-platitorii-de-contributii-la-BASS/ Prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 393-399 din 27.12.2019) au fost operate modificări în pct.1.7 din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale şi a fost inclusă ]]> 15.01.2020 08:35 Banii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost transferaţi <![CDATA[Banii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost transferaţi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5105&t=/Mass-media/Noutati/Banii-pentru-plata-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-au-fost-transferati/ Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat transferul în sumă de  64,0 mln. lei  pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. CNAS anunţă că 24 069 beneficiari pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru lunile precedente. Plata indemnizaţiei ]]> 11.01.2020 12:49 Cuantumul ajutorului <![CDATA[Cuantumul ajutorului // Ajutor de deces]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=613&id=5104&t=/Alte-prestatii-sociale/Ajutoare/Ajutor-de-deces/Cuantumul-ajutorului/ 10.01.2020 13:54 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5103&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 09.01.2020 14:24 Anexa nr. 1 <![CDATA[Anexa nr. 1 // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5102&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Anexa-nr-1/ 09.01.2020 14:23 Anexa nr. 2 <![CDATA[Anexa nr. 2 // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5101&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Anexa-nr-2/ 09.01.2020 14:22 Anexa nr. 3 <![CDATA[Anexa nr. 3 // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5100&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Anexa-nr-3/ 09.01.2020 14:21 Anexa nr. 4 <![CDATA[Anexa nr. 4 // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5099&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Anexa-nr-4/ 09.01.2020 14:16 Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale // Consultari publice proiecte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=627&id=5097&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-proiecte/Nota-informativa-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 09.01.2020 14:11 Au intrat în vigoare modificări la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului <![CDATA[Au intrat în vigoare modificări la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5096&t=/Mass-media/Noutati/Au-intrat-in-vigoare-modificari-la-stabilirea-indemnizatiei-lunare-pentru-cresterea-copilului/ Au intrat în vigoare modificări la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului ]]> 03.01.2020 12:03 Indemnizaţia unică la naşterea copilului a fost majorată <![CDATA[Indemnizaţia unică la naşterea copilului a fost majorată // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5095&t=/Mass-media/Noutati/Indemnizatia-unica-la-nasterea-copilului-a-fost-majorata/ Indemnizaţia unică la naşterea copilului a fost majorată ]]> 31.12.2019 12:30 CNAS solicită prezentarea certificatelor de viaţă de către beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale <![CDATA[CNAS solicită prezentarea certificatelor de viaţă de către beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5094&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-solicita-prezentarea-certificatelor-de-viata-de-catre-beneficiarii-de-pensii-stabilite-in-baza-prevederilor-acordurilor-internationale-in-domeniul-securitatii-sociale/ CNAS solicită prezentarea certificatelor de viaţă de către beneficiarii de pensii stabilite în baza prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale]]> 31.12.2019 12:23 Pensiile de urmaş vor creşte de la începutul anului viitor <![CDATA[Pensiile de urmaş vor creşte de la începutul anului viitor // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5093&t=/Mass-media/Noutati/Pensiile-de-urmas-vor-creste-de-la-inceputul-anului-viitor/ Pensiile de urmaş vor creşte de la începutul anului viitor]]> 30.12.2019 16:39 Lista seturilor de date ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de interes public care sunt publicate pe portalul guvernamental unic de date deschise www.date.gov.md <![CDATA[Lista seturilor de date ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de interes public care sunt publicate pe portalul guvernamental unic de date deschise www.date.gov.md // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5092&t=/Statistica/Lista-seturilor-de-date-ale-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-de-interes-public-care-sunt-publicate-pe-portalul-guvernamental-unic-de-date-deschise-wwwdategovmd/ 30.12.2019 14:23 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2019 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5091&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2019/ 30.12.2019 13:22 Vârstnicii care nu au stagiul necesar de cotizare şi persoanele cu dizabilităţi vor primi alocaţii mai mari <![CDATA[Vârstnicii care nu au stagiul necesar de cotizare şi persoanele cu dizabilităţi vor primi alocaţii mai mari // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5090&t=/Mass-media/Noutati/Varstnicii-care-nu-au-stagiul-necesar-de-cotizare-si-persoanele-cu-dizabilitati-vor-primi-alocatii-mai-mari/ Vârstnicii care nu au stagiul necesar de cotizare şi persoanele cu dizabilităţi vor primi alocaţii mai mari]]> 30.12.2019 12:33