<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 04.06.2020 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2020 http://www.cnas.md/Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5224&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 03.06.2020 12:21 Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Turcia intră în vigoare la 1 iunie <![CDATA[Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Moldova şi Turcia intră în vigoare la 1 iunie // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5223&t=/Mass-media/Noutati/Acordul-in-domeniul-securitatii-sociale-dintre-Moldova-si-Turcia-intra-in-vigoare-la-1-iunie/ La 1 iunie, curent, intră în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia şi Aranjamentul Administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia. Este al 13-lea  acord de acest ]]> 28.05.2020 05:31 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5221&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 25 mai 2020 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea ]]> 19.05.2020 13:13 Unele precizări pentru viitorii pensionari aflați peste hotarele țării <![CDATA[Unele precizări pentru viitorii pensionari aflați peste hotarele țării // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5220&t=/Mass-media/Noutati/Unele-precizari-pentru-viitorii-pensionari-aflati-peste-hotarele-tarii/ Casa Națională de Asigurări Sociale vine cu unele precizări pentru cetățenii, care au atins vârsta de pensionare, conform legislației Republicii Moldova, dar care, la moment, aflându-se peste hotare, în țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri bilaterale în domeniul ]]> 19.05.2020 04:20 Raport cu privire la monitorizarea contractelor în trimestrul I anul 2020 <![CDATA[Raport cu privire la monitorizarea contractelor în trimestrul I anul 2020 // Rapoarte]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=650&id=5219&t=/Achizitii-publice/Rapoarte/Raport-cu-privire-la-monitorizarea-contractelor-in-trimestrul-I-anul-2020/ 18.05.2020 08:12 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 mai 2020 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 mai 2020 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5218&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-mai-2020/ 16.05.2020 11:00 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2020 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 4 luni ale anului 2020 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5217&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-statin-4-luni-ale-anului-2020/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 4 luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8738,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23869,8 ]]> 15.05.2020 13:51 CNAS anunţă orarul de deservire a cetăţenilor după încheierea stării de urgență <![CDATA[CNAS anunţă orarul de deservire a cetăţenilor după încheierea stării de urgență // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5216&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-anunta-orarul-de-deservire-a-cetatenilor-dupa-incheierea-starii-de-urgenta/ Ținând cont de recomandările Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică ale Republicii Moldova, subdiviziunile teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în perioada 18-31 mai, curent, vor deservi beneficiarii într-un regim special pentru a proteja ]]> 15.05.2020 12:35 Codul de conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale <![CDATA[Codul de conduită al angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale // Ordine]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=513&id=5215&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Ordine/Codul-de-conduita-al-angajatilor-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 15.05.2020 08:03 CNAS a efectuat ultimul transfer în această lună pentru plata prestațiilor sociale <![CDATA[CNAS a efectuat ultimul transfer în această lună pentru plata prestațiilor sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5214&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-efectuat-ultimul-transfer-in-aceasta-luna-pentru-plata-prestatiilor-sociale/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în luna mai 2020 plata pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, suportului financiar, ajutoarelor, compensaţiilor au fost efectuate la timp şi în mărime deplină. Astazi, 13 mai, CNAS a efectuat ultimul transfer pentru plata prestațiilor sociale în ]]> 13.05.2020 10:45 Raport privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2019 <![CDATA[Raport privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2019 // Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=317&id=5222&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale-privind-transparenta-in-procesul-decizional/Raport-privind-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-anul-2019/ 13.05.2020 08:35 Precizări referitoare la plata prestațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilitate <![CDATA[Precizări referitoare la plata prestațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilitate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5213&t=/Mass-media/Noutati/Precizari-referitoare-la-plata-prestatiilor-sociale-pentru-persoanele-cu-dizabilitate/ Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu unele precizări referitoare la plata pensiilor şi alocaţiilor sociale pentru persoanele cu dizabilitate în perioada stării de urgenţă 17 martie - 15 mai, curent. În acest context subliniem, că CNAS a asigurat plata acestor ]]> 12.05.2020 11:54 CNAS a transferat banii pentru ajutorul de somaj <![CDATA[CNAS a transferat banii pentru ajutorul de somaj // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5212&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-transferat-banii-pentru-ajutorul-de-somaj/ Astăzi, 11 mai, Casa Naţională de Asigurări Sociale  (CNAS) a transferat 23,0 mln lei   pentru 2473 persoane cu statut de șomer și 10853 beneficiari, cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă. De menționat, că ]]> 11.05.2020 14:05 Patentarii și unele categorii de persoane fizice pot ridica ajutorul unic de şomaj <![CDATA[Patentarii și unele categorii de persoane fizice pot ridica ajutorul unic de şomaj // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5211&t=/Mass-media/Noutati/Patentarii-i-unele-categorii-de-persoane-fizice-pot-ridica-ajutorul-unic-de-somaj/ Astăzi, pentru 10658 deținători de patentă de întreprinzător, precum și persoane fizice care desfășoară activități conform capitolelor 102 și 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997, Casa Naţională de Asigurări Sociale a transferat mijloace băneşti pentru plata ajutorul ]]> 11.05.2020 13:28 CNAS în continuare deservește cetățenii în regim special <![CDATA[CNAS în continuare deservește cetățenii în regim special // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5210&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-in-continuare-deservete-cetatenii-in-regim-special/ Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează beneficiarii că subdiviziunile teritoriale vor primi cetățenii în regim special și în contituare. Din 11 mai până la 15 mai, inclusiv, de la ora 8.00 până la ora 14.00, vor fi deserviți numai ]]> 11.05.2020 06:55 Cuantumul indemnizaţiei <![CDATA[Cuantumul indemnizaţiei // Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=677&id=5209&t=/Pensii/Indemnizatia-in-cazul-decesului-unuia-dintre-soti/Cuantumul-indemnizatiei/ 08.05.2020 16:04 Termen de depunere/examinare a cererii <![CDATA[Termen de depunere/examinare a cererii // Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=677&id=5208&t=/Pensii/Indemnizatia-in-cazul-decesului-unuia-dintre-soti/Termen-de-depunereexaminare-a-cererii/ 08.05.2020 16:02 Acte necesare <![CDATA[Acte necesare // Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=677&id=5207&t=/Pensii/Indemnizatia-in-cazul-decesului-unuia-dintre-soti/Acte-necesare/ 08.05.2020 16:00 Condiţii de acordare <![CDATA[Condiţii de acordare // Indemnizaţia în cazul decesului unuia dintre soţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=677&id=5206&t=/Pensii/Indemnizatia-in-cazul-decesului-unuia-dintre-soti/Conditii-de-acordare/ 08.05.2020 15:46 Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 <![CDATA[Subprogramele BASS precizat pentru anul 2020 // Subprograme BASS]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=621&id=5205&t=/Cadrul-juridic/Acte-normative-interne/Subprograme-BASS/Subprogramele-BASS-precizat-pentru-anul-2020/ 07.05.2020 08:16 Plata pensiilor este efectuată în conformitate cu orarul stabilit <![CDATA[Plata pensiilor este efectuată în conformitate cu orarul stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5204&t=/Mass-media/Noutati/Plata-pensiilor-este-efectuata-in-conformitate-cu-orarul-stabilit/ Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) aduce la cunoştinţă beneficiarilor de prestaţii  sociale, că plata pensiilor este efectuată în conformitate cu orarul stabilit, în perioada 1-11 mai, curent. Până la ziua de azi, pentru plata prestațiilor (pensii, alocaţii sociale de stat, ]]> 06.05.2020 14:21 Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.04.2020 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.04.2020 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5202&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial-la-situatia-de-01042020/ 06.05.2020 10:27 INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casa Naţională de Asigurări Sociale în trimestrul I al anului 2020 <![CDATA[INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casa Naţională de Asigurări Sociale în trimestrul I al anului 2020 // Deplasări de serviciu în străinătate]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=674&id=5201&t=/Transparenta-decizionala/Deplasari-de-serviciu-in-strainatate/INFORMATIAprivind-deplasarile-de-serviciu-efectuate-in-strainatate-de-catre-personalul-Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale-in-trimestrul-I-al-anului-2020/ 28.04.2020 18:41 Casa Națională de Asigurări Sociale va primi cetățenii în regim special <![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale va primi cetățenii în regim special // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5200&t=/Mass-media/Noutati/Casa-Nationala-de-Asigurari-Sociale-va-primi-cetatenii-in-regim-special/ Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va relua din 29 aprilie, curent, primirea cetățenilor în regim special. Redeschiderea pentru vizitatori a Front Oficiilor caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS) va fi efectuată pe etape și cu ]]> 28.04.2020 05:50 Centrul de Apel al CNAS își reia activitatea <![CDATA[Centrul de Apel al CNAS își reia activitatea // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5199&t=/Mass-media/Noutati/Centrul-de-Apel-al-CNAS-ii-reia-activitatea/ Centrul de Apel al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) își reia activitatea din 27 aprilie, curent. Persoanele care au orice întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale pot obţine informaţii la telefonul  022 257 777. Conform ]]> 24.04.2020 12:56 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5198&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 27 aprilie 2020 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu prevederile art. 265 a Codului ]]> 23.04.2020 10:58 Plata pensiilor din Moldova în străinatate <![CDATA[Plata pensiilor din Moldova în străinatate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5197&t=/Mass-media/Noutati/Plata-pensiilor-din-Moldova-in-strainatate/ Casa Națională de Asigurări Sociale comunică, că în luna aprilie, curent, instituția a efectuat transferuri pentru toate tipurile  de prestaţii sociale, inclusiv, pentru pensiile plătite în străinătate în valoare de 1 mln 277 mii lei. Menționăm, că în baza prevederilor ]]> 22.04.2020 12:25 Paște fericit! <![CDATA[Paște fericit! // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5196&t=/Mass-media/Noutati/Pate-fericit/ Stimaţi colegi și beneficiari ai CNAS! Conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale vă transmite cele mai sincere felicitări cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști. Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet Liniște și Pace și Fericirea de a petrece aceste ]]> 18.04.2020 10:16 Precizări referitor la stabilirea pensiei și altor prestații sociale <![CDATA[Precizări referitor la stabilirea pensiei și altor prestații sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5195&t=/Mass-media/Noutati/Precizari-referitor-la-stabilirea-pensiei-i-altor-prestatii-sociale/ Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează solicitanții, care obțin dreptul la pensie și alte prestații sociale în perioada 17 martie – 15 mai 2020,  că cererea și actele necesare pentru stabilirea acestor drepturi se vor depune la Casa Teritorială ]]> 18.04.2020 09:34 CNAS a lansat o opțiune nouă la serviciul “e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii” <![CDATA[CNAS a lansat o opțiune nouă la serviciul “e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii” // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5194&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-lansat-o-optiune-noua-la-serviciul-e-Cerere-Indemnizatii-Familiilor-cu-Copii/ Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică, că serviciul în format electronic “e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii” a fost completat cu opţiunea indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni (pentru persoanele asigurate). Așa dar, ]]> 17.04.2020 10:36