<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> http://www.cnas.md/ 10.12.2019 ro http://www.cnas.md/ Copyright (c) 2019 http://www.cnas.md/CNAS a transferat banii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă <![CDATA[CNAS a transferat banii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5068&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-a-transferat-banii-pentru-plata-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca/ Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat transferul în sumă de  47,5 mln. lei  pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. CNAS anunţă că 20 238 beneficiarii  pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru lunile precedente. Plata indemnizaţiei ]]> 09.12.2019 14:44 În atenţia agenţilor economici <![CDATA[În atenţia agenţilor economici // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5067&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-agentilor-economici/ Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că potrivit punctului 35 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 pentru ]]> 06.12.2019 14:33 În atenția beneficiarilor care nu au ridicat suportul unic de 600 lei în anul 2019 <![CDATA[În atenția beneficiarilor care nu au ridicat suportul unic de 600 lei în anul 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5066&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-beneficiarilor-care-nu-au-ridicat-suportul-unic-de-600-lei-in-anul-2019/ Suportul unic de 600 lei poate fi ridicat doar până la 26 decembrie, curent ]]> 06.12.2019 09:51 Informaţia privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul IV al anului 2019 <![CDATA[Informaţia privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul IV al anului 2019 // Deplasări de serviciu în străinătate]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=674&id=5065&t=/Transparenta-decizionala/Deplasari-de-serviciu-in-strainatate/Informatia-privind-deplasarile-de-serviciu-efectuate-in-strainatate-de-catre-personalul-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-trimestrul-IV-al-anului-2019/ 02.12.2019 11:48 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5064&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională, reaminteşte că data de 25 octombrie 2019 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind ]]> 22.11.2019 09:40 Garanţii sociale pentru cetăţenii Republicii Moldova care muncesc în Regatul Spaniei <![CDATA[Garanţii sociale pentru cetăţenii Republicii Moldova care muncesc în Regatul Spaniei // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5063&t=/Mass-media/Noutati/Garantii-sociale-pentru-cetatenii-Republicii-Moldova-care-muncesc-in-Regatul-Spaniei/ În perioada  19-21 noiembrie 2019 la Madrid, Regatul Spaniei a avut loc prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei. Delegaţia a fost compusă din experţi în domeniul asigurărilor sociale ai ]]> 21.11.2019 11:09 Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei modificat prin Ordinul CNAS nr. 166-A din 18.11.2019 <![CDATA[Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei modificat prin Ordinul CNAS nr. 166-A din 18.11.2019 // Regulamente]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=459&id=5061&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-restituirea-sumelor-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-rezidentilor-parcurilor-pentru-tehnologia-informatiei-modificat-prin-Ordinul-CNAS-nr-166-A-din-18112019/ 19.11.2019 14:43 Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat modificat prin Ordinul CNAS nr. 167-A din 18.11.2019 <![CDATA[Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat modificat prin Ordinul CNAS nr. 167-A din 18.11.2019 // Regulamente]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=459&id=5062&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Regulamente/Regulamentul-cu-privire-la-esalonarea-stingerii-datoriilor-majorarilor-de-intarziere-penalitatilor-fata-de-bugetul-asigurarilor-sociale-de-stat-modificat-prin-Ordinul-CNAS-nr-167-A-din-18112019/ 19.11.2019 14:43 Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat modificat prin Ordinul CNAS nr. 167-A din 18.11.2019 <![CDATA[Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat modificat prin Ordinul CNAS nr. 167-A din 18.11.2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5060&t=/Mass-media/Noutati/Regulamentul-cu-privire-la-esalonarea-stingerii-datoriilor-majorarilor-de-intarziere-penalitatilor-fata-de-bugetul-asigurarilor-sociale-de-stat-modificat-prin-Ordinul-CNAS-nr-167-A-din-18112019/ În scopul ajustării reglementărilor procesului de eşalonare stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 167-A din 18.11.2019 a operat modificări la Regulamentul cu privire la eşalonarea ]]> 19.11.2019 14:25 Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei modificat prin Ordinul CNAS nr. 166-A din 18.11.2019 <![CDATA[Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei modificat prin Ordinul CNAS nr. 166-A din 18.11.2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5059&t=/Mass-media/Noutati/Regulamentul-cu-privire-la-restituirea-sumelor-indemnizatiilor-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-rezidentilor-parcurilor-pentru-tehnologia-informatiei-modificat-prin-Ordinul-CNAS-nr-166-A-din-18112019/ În scopul ajustării reglementărilor procesului de restituire sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 166-A din 18.11.2019 a operat modificări la Regulamentul cu privire la restituirea sumelor ]]> 19.11.2019 14:23 Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS modificat prin Ordinul CNAS nr. 165-A din 18.11.2019 <![CDATA[Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS modificat prin Ordinul CNAS nr. 165-A din 18.11.2019 // Regulamente]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=459&id=5058&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Regulamente/Regulamentul-privind-efectuarea-corectarilor-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-la-BASS-modificat-prin-Ordinul-CNAS-nr-165-A-din-18112019/ 19.11.2019 14:18 Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS modificat prin Ordinul CNAS nr. 165-A din 18.11.2019 <![CDATA[Regulamentul privind efectuarea corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la BASS modificat prin Ordinul CNAS nr. 165-A din 18.11.2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5057&t=/Mass-media/Noutati/Regulamentul-privind-efectuarea-corectarilor-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-la-BASS-modificat-prin-Ordinul-CNAS-nr-165-A-din-18112019/ În scopul ajustării reglementărilor procesului de efectuare corectărilor contribuţiilor de asigurări sociale de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 165-A din 18.11.2019 a operat modificări la Regulament privind efectuarea corectărilor contribuţiilor ]]> 19.11.2019 13:06 CNAS: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit <![CDATA[CNAS: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5056&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-toate-prestatiile-sociale-se-achita-conform-orarului-stabilit/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în luna noiembrie 2019 finanţarea pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, suportului financiar, ajutoarelor, compensaţiilor, etc. au fost efectuate conform orarului stabilit. Către data de 15 noiembrie, curent, s-au transferat prestatorilor de servicii de plată sursele necesare ]]> 15.11.2019 15:03 CNAS lansează încă un serviciu electronic <![CDATA[CNAS lansează încă un serviciu electronic // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5055&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-lanseaza-inca-un-serviciu-electronic/ Casa Naţională de Asigurări Sociale lansează un nou serviciu electronic ,,Calculatorul vârstei de pensionare". El poate fi accesat de toţi doritorii  pe pagina-web a instituţiei, la butonul cu aceeaşi denumire prin introducerea în câmpul respectiv a informaţiei necesare.  Serviciul electronic este ]]> 15.11.2019 14:33 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 noiembrie 2019 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 noiembrie 2019 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5054&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-noiembrie-2019/ 15.11.2019 08:09 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5053&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-10-luni-ale-anului-2019/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 10 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 18377,6 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 ]]> 15.11.2019 07:54 Moldova-Grecia: a doua rundă de negocieri pe marginea Acordului privind securitatea socială <![CDATA[Moldova-Grecia: a doua rundă de negocieri pe marginea Acordului privind securitatea socială // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5052&t=/Mass-media/Noutati/Moldova-Grecia-a-doua-runda-de-negocieri-pe-marginea-Acordului-privind-securitatea-sociala/ În perioada 13-15 noiembrie, curent, la Chişinău are loc cea de a doua rundă de negociere a  proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Elenă, la care a participă delegaţia oficială a ţării noastre compusă din ]]> 14.11.2019 09:31 Informaţie în ajutorul persoanelor, care s-au aflat în concediul medical <![CDATA[Informaţie în ajutorul persoanelor, care s-au aflat în concediul medical // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5051&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-in-ajutorul-persoanelor-care-s-au-aflat-in-concediul-medical/ Casa Naţională de Asigurări Sociale stabileşte indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în baza datelor din certificatele de concedii medicale, care sunt introduse şi transmise de către instituţiile medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical. Pentru informarea cetăţenilor, pe pagina ]]> 12.11.2019 13:40 COMUNICAT DE PRESĂ <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5050&t=/Mass-media/Noutati/COMUNICAT-DE-PRESA/ La 11 noiembrie, curent, colectivului Casei Naţionale de Asigurări Sociale i-a fost prezentat noul director general, d-na Elena Ţîbîrnă. Noul director general al CNAS a fost prezentat de către Ala Nemerenco, ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Oficialul a  remarcat ]]> 11.11.2019 13:58 Beneficiarii pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă începând de astăzi <![CDATA[Beneficiarii pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă începând de astăzi // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5048&t=/Mass-media/Noutati/Beneficiarii-pot-ridica-indemnizatiile-pentru-incapacitate-temporara-de-munca-incepand-de-astazi/ Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă beneficiarii că pot ridica, începând cu 8 octombrie, curent, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru aceasta Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat transferul în sumă de 39,8 mln. lei  pentru 19689 beneficiari ]]> 08.11.2019 07:42 Acordurile în domeniul securităţii sociale aplicate de către CNAS - instrumente eficiente de protejare a bunăstării persoanelor asigurate <![CDATA[Acordurile în domeniul securităţii sociale aplicate de către CNAS - instrumente eficiente de protejare a bunăstării persoanelor asigurate // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5047&t=/Mass-media/Noutati/Acordurile-in-domeniul-securitatii-sociale-aplicate-de-catre-CNAS-instrumente-eficiente-de-protejare-a-bunastarii-persoanelor-asigurate/ Republica Moldova a reglementat relaţiile privind asigurarea socială a cetăţenilor care domiciliază şi lucrează sau au lucrat pe teritoriul  celor 12 state europene prin intermediul acordurilor de securitate socială semnate de statul nostru cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, ]]> 31.10.2019 06:55 INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - septembrie 2019 <![CDATA[INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în perioada ianuarie - septembrie 2019 // Deplasări de serviciu în străinătate]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=674&id=5046&t=/Transparenta-decizionala/Deplasari-de-serviciu-in-strainatate/INFORMATIAprivind-deplasarile-de-serviciu-efectuate-in-strainatate-de-catre-personalulCasei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-perioada-ianuarie-septembrie-2019/ 29.10.2019 09:35 Republica Moldova şi Republica Belarus au semnat acordul în domeniul securităţii sociale <![CDATA[Republica Moldova şi Republica Belarus au semnat acordul în domeniul securităţii sociale // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5042&t=/Mass-media/Noutati/Republica-Moldova-si-Republica-Belarus-au-semnat-acordul-in-domeniul-securitatii-sociale/ Pe data de 23 octombrie Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, domnul Victor Socolan şi ministrul muncii şi protecţiei sociale a Republicii Belarus, dna Irina Costevici au semnat Acordul între  Republica Moldova şi Republica Belarus în ]]> 24.10.2019 13:17 CNAS: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit <![CDATA[CNAS: toate prestaţiile sociale se achită conform orarului stabilit // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5035&t=/Mass-media/Noutati/CNAS-toate-prestatiile-sociale-se-achita-conform-orarului-stabilit/ Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că în luna octombrie 2019 finanţarea pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, suportului financiar, ajutoarelor, compensaţiilor, etc. au fost efectuate conform orarului stabilit. Către data de 18 octombrie, curent, s-au transferat prestatorilor de servicii de plată sursele necesare ]]> 23.10.2019 13:23 În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS <![CDATA[În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5036&t=/Mass-media/Noutati/In-atentia-platitorilor-de-contributii-la-BASS/ Casa Naţională, reaminteşte că data de 25 octombrie 2019 reprezintă termenul limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind ]]> 23.10.2019 13:23 Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 octombrie 2019 <![CDATA[Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 1 octombrie 2019 // Rapoarte lunare operative]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=504&id=5034&t=/Rapoarte/Rapoarte-privind-executarea-BASS/Rapoarte-lunare-operative/Raport-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-1-octombrie-2019/ 16.10.2019 16:39 Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2019 <![CDATA[Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 9 luni ale anului 2019 // Noutăţi]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=5033&t=/Mass-media/Noutati/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-9-luni-ale-anului-2019/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 9 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 16760,4 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21869,9 ]]> 16.10.2019 11:24 Indicaţii metodice cu privire la declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către întreprinderile rezidenţi ai parcului IT <![CDATA[Indicaţii metodice cu privire la declararea perioadelor de incapacitate temporară de muncă de către întreprinderile rezidenţi ai parcului IT // Instrucţiuni]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=458&id=5032&t=/Pentru-platitorii-de-contributii/Instructiuni/Indicatii-metodice-cu-privire-la-declararea-perioadelor-de-incapacitate-temporara-de-munca-de-catre-intreprinderile-rezidenti-ai-parcului-IT/ 15.10.2019 12:13 Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.10.2019 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la situaţia de 01.10.2019 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5028&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-alocatii-sociale-de-stat-si-indemnizatii-adresate-familiilor-cu-copii-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-la-situatia-de-01102019/ 08.10.2019 11:59 Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.10.2019 <![CDATA[Informaţie privind beneficiarii de pensii şi alocaţii sociale de stat, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în aspect teritorial), la situaţia de 01.10.2019 // Statistica]]> http://www.cnas.md/libview.php?l=ro&idc=244&id=5027&t=/Statistica/Informatie-privind-beneficiarii-de-pensii-si-alocatii-sociale-de-stat-aflati-la-evidenta-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-aspect-teritorial-la-situatia-de-01102019/ 08.10.2019 11:53