• Exportul în străinătate al drepturilor de pensie

  Acordurile internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, prevăd exportul prestaţiilor de asigurări sociale, acordate în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor contractante, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu. Totodată, exportul prestaţiilor nu se aplică, pentru alocaţiile sociale de stat, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, ajutoarele de şomaj, pensiile speciale pentru unele categorii de cetăţeni, acordate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dacă acordul internaţional nu prevede altfel.

  Potrivit prevederilor acordurilor internaţionale, există două modalităţi de export a prestaţiilor sociale:

  -  În baza acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Estonia precum şi Republica Bulgaria, plata pensiilor se transferă pe contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu al persoanei, o dată în trimestru. Suplimentar, plata prestaţiilor sociale în baza Acordului între Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei   sociale se efectuează de asemenea la contul bancar al instituţiei competente din statul de domiciliu, însă plata se execută lunar.

  - Potrivit acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi România, Republica Portugheză, Republica Cehă, Republica Austria, Republica Polonă, Regatul Belgiei, Republica Ungaria prestaţiile sociale vor fi plătite lunar, direct pe contul bancar al beneficiarului.

  Pentru a beneficia de exportul prestaţiilor sociale stabilite în baza acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte,  este necesară prezentarea următoarelor acte (în original şi copie):

  -  buletinul de identitate,

  -  actul de identitate din țara în care solicită efectuarea transferului cuantumului prestațiilor sociale,

  -  actul ce confirmă locul de domiciliu/ședere a beneficiarului din țara în care urmează să se efectueze transferul,

   rechizitele bancare potrivit normelor internaționale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul. 

  * Certificatul de viaţă se prezintă la fiecare 12 luni pentru asigurarea continuităţii plăţii prestaţiei sociale stabilite.

  Cerere privind transferul cuantumului prestaţiei sociale

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY