• Certificat de viaţă

  Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din partea Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), beneficiarul are obligaţia de a transmite anual un certificat care atestă faptul că acesta este în viaţă, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

  În cazul noilor beneficiari, dacă între data depunerii cererii de pensionare şi data primei plăţi a pensiei stabilite prin decizia de acordare a prestaţiei sociale s-au scurs mai mult de 180 de zile calendaristice, specialiştii Direcţiei pensii externe transmit, împreună cu decizia de acordare a prestaţiei sociale, un exemplar al certificatului de viaţă, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului, semnat şi ştampilat, care atestă faptul că beneficiarul este în viaţă.

  În cazul beneficiarilor aflaţi în plată, în vederea prezentării certificatului de viaţă, specialiştii Direcţiei pensii externe din cadrul CNAS transmit acestora, la adresa de domiciliu/reşedinţă, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă împreună cu o scrisoare de însoţire, prin care solicită şi confirmarea rechizitelor bancare prezentate anterior, indicând data limită de transmitere a certificatului de viaţă de către beneficiari.

  În situaţia în care un beneficiar nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, specialiştii Direcţiei pensii externe din cadrul CNAS suspendă plata pensiei acestuia, începând cu luna ianuarie a anului în curs.

  Dacă beneficiarul transmite certificatul de viaţă după expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY