• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale

  Direcţia generală control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Vecvert Svetlana șef direcție generală 022-257-833 vecvert.svetlana@cnas.gov.md
  Ţugulschii Viorica șef-adjunct direcție generală 022-257-774 viorica.tugulschi@cnas.gov.md

   

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  - controlul asupra aplicării juste şi unitare de către subdiviziunile teritoriale a Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legii cu privire la asigurarea cu pensii a militarilor, Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii  de cetăţeni, Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, Legii privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale, Legii cu privire la veterani, Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat, Legeii cu privire la statutul judecătorului, Legii cu privire la Procuratură,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiei, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei, alte Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova şi altor acte legislative la stabilirea tuturor categoriilor de pensii şi alocaţii;
  - monitorizarea rezultatelor activităţii de control şi perfecţionarea formelor şi metodelor de control a stabilirii pensiilor şi alocaţiilor;
  - analiza procesului de aplicare a legislaţiei în domeniu;
  - înaintarea propunerilor de modificare şi perfecţionare a cadrului legislativ în domeniu pe marginea analizei efectuate;
  - elaborarea materialelor metodice necesare pentru punerea în aplicare a actelor legislative şi normative în domeniu;
  - organizarea şi desfăşurarea activităţii de punere în aplicare a actelor legislative şi normative în domeniul ce ţine de realizarea drepturilor sociale a cetăţenilor;
  - comunicarea cu beneficiarii de prestaţii sociale, cu autorităţile publice centrale şi locale la problemele din domeniu;
  - explicarea şi popularizarea legislaţiei asigurării cu pensii.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next