• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală elaborarea şi dezvoltarea sistemului informaţional

  Direcţia generală elaborarea şi dezvoltarea sistemului informaţional

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Cuciaș Ivan șef direcție generală 022-257-613 ivan.cucias@cnas.gov.md
  Cernîșov Vladimir șef-adjunct direcție generală 022-257-614 vladimir.cernisov@cnas.gov.md

   

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  - elaborarea planurilor strategice de dezvoltare IT din cadrul CNAS în domeniul sistemului public de asigurări sociale;
  - elaborarea metodologiilor, cerinţelor şi soluţiilor de program pentru asigurarea funcţionării continue a business-proceselor CNAS;
  - elaborarea politicilor şi  soluţiilor eficiente în domeniul tehnologii informaţionale (IT) CNAS;
  - coordonarea şi organizarea lucrului cu clienţii  sistemelor informaţionale;
  - elaborarea şi implementarea specificaţiilor  şi metodologiilor  de proiectare a sistemelor informaţionale CNAS;
  - monitorizarea  modificărilor efectuate în sistemele informaţionale CNAS;
  - elaborarea caietelor de sarcini pentru elaborarea, modificarea, procurarea sistemelor informaţionale;
  - elaborarea sistemelor informaţionale;
  - iniţierea de investiţii a proiectelor IT şi gestionarea punerii lor în aplicare, precum şi a riscurilor asociate interacţiunii;
  - colaborarea cu furnizorii externi, dezvoltarea şi monitorizarea executării planurilor comune de lucru;
  - organizarea de acceptare a lucrărilor prestate;
  - controlul executării bugetului de IT, a proiectelor de investiţii;
  - asigurarea integrităţii unei politici tehnice unificate în domeniul IT.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next