• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia planificare bugetară

  Direcţia planificare bugetară

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Mantaluță Zinaida șef direcție 022-257-688 zinaida.mantaluta@cnas.gov.md
  Budeştean Ludmila șef-adjunct direcție 022-257-688  

   

  Funcţiile principale ale Direcţiei:

  - pregăteşte proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv transferurile bugetului de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe termen mediu şi anual;
  - participă în comun cu direcţiile respective ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor la promovarea bugetului în instanţele superioare;
  - elaborează şi prezintă spre aprobare planurile de finanţare privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi cele finanţate de la bugetul de stat;
  - pregăteşte în măsura necesităţilor (în legătură cu modificarea cadrului legal sau normativ, contingentelor şi altor condiţii de formare a bugetului) propuneri cu privire la introducerea modificărilor în bugetul aprobat, inclusiv şi transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat;
  - înaintează spre aprobare, în cazuri de necesitate, modificări în planurile de finanţare;
  - reieşind din cerinţele actelor normative şi legislative, elaborează propuneri întru perfecţionarea metodelor de planificare şi optimizare a cheltuielilor în domeniul asigurărilor sociale;
  - elaborează şi prezintă conducerii concluziile privind proiectele actelor legislative, hotărârilor, ordonanţelor Guvernului, a altor organe legislative şi executive;
  - pregăteşte şi participă la elaborarea şi pregătirea proiectelor actelor legislative, proiectelor ordinelor, hotărîrilor, etc.;
  - reexaminează şi pregăteşte răspunsuri la interpelările ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, precum şi la scrisorile şi petiţiile cetăţenilor pe întrebările ce ţin de competenţa Direcţiei;
  - duce evidenţa păstrării materialelor Direcţiei şi controlul asupra stării şi integrităţii lor până la transmiterea lor pentru păstrare în arhiva CNAS, precum şi sistematizarea şi codificarea materialelor directive şi instructive.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next