• Prima   /  Despre CNAS   /  Aparatul central   /  Direcţia generală relaţii internaţionale, acorduri bilaterale şi comunicare

  Direcţia generală relaţii internaţionale, acorduri bilaterale şi comunicare

  Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
  Saenco Iulia șef direcție generală 022-257-545 iulia.saenco@cnas.gov.md
  Popescu Tatiana șef-adjunct direcție generală 022-257-568 tatiana.popescu@cnas.gov.md

   

  Misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază ale Direcţiei: 


  - Direcţia generală relaţii internaţionale, acorduri bilaterale şi comunicare are misiunea de a asigura stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile omoloage din alte ţări, aplicarea tratatelor internaţionale în domeniul asigurărilor/ securităţii sociale la care Republica Moldova este parte, precum şi comunicarea eficientă a Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea CNAS;

  - În vederea realizării misiunii sale, Direcţia generală relaţii internaţionale, acorduri bilaterale şi comunicare exercită următoarele funcţii şi atribuţii de bază:

  Asigură elaborarea, negocierea şi pregătirea pentru semnare a tratatelor internaţionale de colaborare în domeniul asigurărilor sociale între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi organismele omoloage de peste hotare în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova privind tratatele internaţionale;

  Asigură realizarea prevederilor tratatelor internaţionale de colaborare în domeniul asigurărilor sociale între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi organismele omoloage de peste hotare;

  Elaborează, asigura suport în negociere şi pregătire pentru semnare a tratatelor internaţionale în domeniul asigurărilor/securităţii sociale între Republica Moldova şi alte state, atât la nivel bilateral, cât şi multilateral;

  Participă la negocierile propriu-zise a tratatelor internaţionale în domeniul asigurărilor/securităţii sociale între Republica Moldova şi alte state

  Coordonează realizarea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul asigurărilor/securităţii sociale la care Republica Moldova este parte;

  Aplică nemijlocit, în limita competenţelor, prevederile acordurilor bilaterale în domeniul asigurărilor/securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte;

  Promovează şi monitorizează conlucrarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu Organizaţiile Internaţionale din domeniu şi organizaţiile omoloage din alte ţări în vederea participării la proiectele şi programele comunitare şi regionale şi preluării experienţei de modernizare şi reformare a sistemului asigurărilor sociale de stat;

  Asigură informarea şi comunicarea eficientă cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

  Asigură transparenţa în activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate, politicile în domeniul asigurărilor sociale de stat, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale;

  Facilitează accesul publicului larg la informaţia oficială din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

  Monitorizează presa şi opinia publică pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru luarea deciziilor corecte;

  Elaborează şi promovează strategii şi planuri de comunicare;

  Consultă conducerea şi angajaţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale privind menţinerea bunelor relaţii cu organele de informare în masă;

  Facilitează interacţiunea dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

  Asigură procesul editorial în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

  Asigură informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor prin telefon la „Linia fierbinte” şi în audienţă la Punctul de Consultaţii CNAS privind domeniile de activitate a CNAS, aplicarea legislaţiei în domeniul sistemului public de asigurări sociale, precum şi reformele şi schimbările ce survin.

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next