• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni ale anului 2021

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 6 luni ale anului 2021

   19.07.2021    636 Accesări    

  Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 6 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 14478,7 mil. lei, sau 54,8% din planul anual stabilit, de 26400,5 mil. lei.

  Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7745,1 mil. lei sau 51,4% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 988,4 mil. lei sau cu 14,6%.

  Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 135,3 mil. lei, din care partea majoră sau 132,9 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

  Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6598,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  - 4168,3 mil. lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 56,5% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 509,9 mil. lei sau cu 13,9% mai mari;

  - 2430,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 65,9% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 13647,9 mil. lei sau 51,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

  Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1781,1 mil. lei sau cu 15,0%.

  În perioada de 6 luni ale anului curent, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 830,8 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 iulie 2021 a constituit 831,2 mil. lei.

   

                    Direcția planificare bugetară

   

   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY